نام دوره
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت عملی
مدت تئوری
مدت
تعداد شرکت کنندگان
نفر ساعت
نفر ساعت قبولی
فصلنامه بهورز بهار 92
1393/02/28
1393/02/28
0
5
5
54
270
185
بهداشت و سلامت خانواده 1
1393/02/28
1393/02/28
0
5
5
36
180
130
خود مراقبتي ويژه كاركنان بهداشتي
1393/03/04
1393/03/04
0
5
5
39
195
140
كارگاه آموزشي پرونده الكترونيك سلامت مدارس
1393/03/20
1393/03/20
2
4
6
22
132
90
كارگاه آموزشي پرونده الكترونيك سلامت مدارس
1393/03/21
1393/03/21
2
4
6
18
108
48
تغذيه در دورانهاي مختلف زندگي
1393/03/25
1393/03/25
0
5
5
43
215
160
زئونوز و طغيان بيماريهاي منتقله از آب و غذا
1393/04/01
1393/04/01
0
5
5
45
225
145
ايدز و بيماريهاي آميزشي
1393/04/01
1393/04/01
0
5
5
41
205
160
كارگاه مراقبتهاي ادغام يافته دوره سالمندي
1393/05/05
1393/05/05
2
4
6
25
150
66
فصلنامه بهورز تابستان 92
1393/05/05
1393/05/05
0
5
5
63
315
190
آموزش ادغام برنامه مراقبت سالمندان و ميانسالان
1393/05/06
1393/05/06
2
3
5
11
55
20
نظام مراقبت نوجوانان
1393/06/12
1393/06/12
0
5
5
31
155
150
كم تحركي در دانش آموزان
1393/06/24
1393/06/24
0
5
5
33
165
155
نور احكام
1393/06/26
1393/06/26
0
15
15
118
1770
1290
شيوه زندگي سالم در دوران ميانسالي
1393/06/29
1393/06/29
0
6
6
34
204
132
پيشگيري از افسردگي و خودكشي
1393/07/06
1393/07/06
0
5
5
34
170
145
بيماريهاي غيرواگير ومراقبتها
1393/07/15
1393/07/15
0
3
3
36
108
84
تزريقات ايمن
1393/07/16
1393/07/16
0
4
4
16
64
28
آشنايي با سامانه جامع مديريت بازرسي بهداشت محيط
1393/08/04
1393/08/04
1
4
5
41
205
135
شيوه هاي نوين آموزشي، آموزش مبتني بر شواهد و نحوه ارائه موثر مطالب
1393/09/02
1393/09/02
0
3
3
36
108
87
آشنايي با قوانين بهداشت محيط و بهداشت كشاورزي
1393/09/02
1393/09/02
0
5
5
36
180
145
عوارض ناخواسته واكسيناسيون
1393/09/16
1393/09/16
2
6
8
23
184
112
ارگونومي در منازل
1393/09/24
1393/09/24
0
2
2
36
72
62
پيشگيري و كنترل عوامل خطر ساز بيماريهاي قلبي عروقي
1393/09/24
1393/09/24
0
16
16
63
1008
608
بهداشت و سلامت خانواده 2
1393/10/07
1393/10/07
0
5
5
35
175
150
رابط مربي سلامت در بسيج 1
1393/10/10
1393/10/10
0
6
6
24
144
24
آموزش مقدماتي بهداشت مواد غذايي
1393/10/14
1393/10/17
4
20
24
13
312
288
نقش تغذيه در پيشگيري از پوكي استخوان
1393/10/27
1393/10/27
0
5
5
10
50
25
مراقبت بيماريهاي قلبي عروقي و آمارها
1393/11/05
1393/11/05
0
5
5
28
140
140
پرسش و پاسخهاي مهدوي ( آفتاب مهر )
1393/11/13
1393/11/13
0
5
5
276
1380
800
كارگاه آموزشي اختلالات ستون فقرات
1393/11/15
1393/11/15
0
6
6
24
144
66
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-29 10:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ