مسئول آموزشی :

نامنام خانوادگیمدرک تحصیلیشماره تماس
پست الکترونیک
مریمحسینیکارشناس اموزش سلامت  ومشارکت های مردمی07144451300
داخلی 211
-


شرح وظایف رابط آموزشی

ثبت نام به موقع کارکنان،ارسال فیش، ارسال به موقع گزارش شناخت و اطلاع در صورت عدم نیاز سهمیه اختصاص داده شده

پیگیری ، مراجعه و ارتباط مستمر با واحد اموزش ضمن خدمت و اطلاع از روند برنامه های آموزشی از طریق مراجعه حضوری،

تلفن ، سایت
به روز نمودن فهرست مدیران ، کارکنان اداری و مالی و متقاضیان دوره توجیهی بدو استخدام

ارائه پیشنهادان در جهت بهبود فرایندها ( در صورت اجرایی بودن))

ارسال به موقع اطلاعات دوره های آموزشی برگزار شده به واحد آموزش

ارزشیابی از دوره های آموزشی برگزار شده

تشکیل پرونده آموزشی منظم و مرتب جهت دوره های آموزشی به تفکیک سال

اجرای دوره های آموزشی به کارکنان مشمول بر اساس نفر ساعت آموزشی

پیگیری جهت استفاده از امتیازات آموزشی پرسنل

حضور مرتب و منظم در جلسات مسئولین آموزش

درج بخشنامه های آموزشی در برد

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-29 10:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ