تاريخ مراجعه به آزمايشگاه :

نوع آزمایش

روز

ساعت مراجعه

آزمايش بهداشتي   )پروانه كسب ،انجام گروه خوني وعدم اعتياد )

شنبه ،یکشنبه،سه شنبه وپنج شنبه

10  -   7.30

آزمايش مادران

دوشنبه وچهارشنبه                                     

10  -   7.30

آزمايش ازدواجي

يكشنبه  وسه شنبه                                           

10  -   7.30

آزمايش بيوشيمي

شنبه دوشنبه وچهارشنبه                                  

10  -   7.30

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-31 14:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ