وظایف مدیریت غذا و دار در حیطه دارو
 
 •    نظارت و بازرسی از داروخانه های دولتی و خصوصی در سطح شهرستان .
 •      پاسخ گویی به شکایات ارباب رجوع در زمینه دارو و در صورت لزوم ارجاع به استان
 •      راهنمایی بیماران دریافت کننده داروهای نارکوتیک به استان و پرکردن فرمهای مخصوص و عیادت از بیماران
 •    نظارت بر داروخانه بیمارستانی و همچنین گردش دارو در بیمارستان و جلوگیری از ایجاد ضایعات.
 •   انجام کارهای محوله از طرف معاونت غذا و دارو مانند کارشناسی ازمحل معرفی شده برای تاسیس یا انتقال محل داروخانه ، پاسخ به نامه ها ، ارسال نامه های مریوط به داروخانه های سطح شهرستان برای آنها ، پاسخ به سؤالات مؤسسین و مسؤولین فنی داروخانه های شهرستان .
 •      تدارک دارو و لوازم مصرفی پزشکی مراکز بهداشتی ، درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت روستایی از طریق شرکت های پخش یا معاونت غذا و داروی استان .
 •    نظارت بر چگونگی نگهداری و توزیع داروها در مراکز فوق الذکر .
 •     برگزاری کلاس های آموزشی برای افراد شاغل در مراکز و خانه های بهداشت .
 •     نظارت برشرایط نگهداری داروها در انبار دارویی شبکه و توزیع این داروها .
 •      تشکیل و نظارت بر فعالیت کمیته دارو و درمان بیمارستانهای تابعه .
 •     انجام سیستم خود نظارتی .
 
وظایف مدیریت غذا و دار در حیطه توزیع دارو
1-    تدارک دارو و لوازم مصرفی پزشکی مراکز بهداشتی ، درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت روستایی از طریق شرکت های پخش یا معاونت غذا و داروی استان .
2-    نظارت بر چگونگی نگهداری و توزیع داروها در مراکز فوق الذکر .
3-    برگزاری کلاس های آموزشی برای افراد شاغل در مراکز و خانه های بهداشت .
4-    نظارت برشرایط نگهداری داروها در انبار دارویی شبکه و توزیع این داروها .
5-    نظارت و بازرسی از داروخانه های دولتی و خصوصی درسطح شهرستان .
6-    کیفیت و کمیت پاسخ گویی به شکایات ارباب رجوع درزمینه دارو و درصورت لزوم ارجاع به استان
7-    راهنمایی بیماران دریافت کننده داروهای نارکوتیک به استان و پرکردن فرمهای مخصوص عیادتاز بیماران
8-    نظارت برداروخانه بیمارستانی و همچنین گردش دارو دربیمارستان و جلوگیری ازایجاد ضایعات.
9-    انجام کارهای محوله ازطرف معاونت غذا و دارو مانندکارشناسی ازمحل معرفی شده برای تاسیس یا انتقال محل داروخانه ، پاسخ به نامه ها ، ارسال نامه های مریوط به داروخانه های سطح شهرستان برای آنها ، پاسخ به سؤالات مؤسسین و مسؤولین فنی داروخانه های شهرستان .
10- تشکیل و نظارت برفعالیت کمیته دارو و درمان بیمارستانهای تابعه .
11- انجام سیستم خود نظارتی
وظایف مدیریت غذا و دار در حیطه تجویز منطقی دارو
1.      همکاری در جهت برگزاری برنامه های آموزشی مرتبط با:
ـ اطلاع رسانی دارو
ـ فارماکوویژیلانس
ـ تجویز منطقی دارو
2. همکاری لازم به منظور دریافت و ارسال گزارش های عوارض ناخواسته داروها و همچنین پخش اطلاعیه های ADR در میان پزشکان و داروسازان در حوزه عملکرد شبکه.
3. تأمین کتب علمی مورد نیاز داروخانه های دولتی و نظارت بر وجود این گونه کتب درسایر داروخانه ها.
با توجه به راه اندازی معاونت های غذا و دارو در شبکه های بهداشت و درمان استان فارس، و به منظور اجرای دقیق و کامل برنامه استراتژیک معاونت غذا و دارو بمنظور دسترسی به بهترین نتیجه ممکن، عملکرد ماهیانه مدیریت در حوزه دارو به شرح زیر است:
وظایف مدیر محترم داروی شبکه
زمینه
موضوع
توضیح
 
 
 
 
نظارت
انجام بازدید ادواری از داروخانه های زیر پوشش
حداقل ماهیانه یک بار از هر داروخانه
بازدید از انبار دارویی شبکه
حداقل ماهیانه یک بار
بازدید از بیمارستان
حداقل ماهیانه یک بار
بازدید از مراکز بهداشتی درمانی زیر پوشش
حداقل ماهیانه یک بار
بازدید از کلینیک های ترک اعتیاد
حداقل ماهیانه یک بار
انجام بازدید های نامحسوس از داروخانه ها
حداقل سالیانه چهار بار از هر داروخانه
انجام بازدید از مراکز غیر مجاز عرضه دارو
حداقل سالانه پنجاه مرکز
ارسال فرم خودارزیابی بیمارستانها
حداقل ماهیانه یک بار
 
تدارکات
ارسال گزارش کمبودهای دارویی
حداقل ماهیانه یک بار
پیگیری پرداخت به موقع اسناد دارویی
 
 
اداری
ارسال به موقع گزارش کار ماهیانه
حداکثر تا دهم ماه بعد
انجام به موقع مکاتبات اداری با مراکز زیر پوشش
بر حسب اهمیت موضوع در کوتاه تریت زمان ممکن
ورود اطلاعات بازدید از مراکز به نرم افزار سامد
بلافاصله پس از اتمام بازدید در هر روز
 
 
 
 
مدیریتی
برگزاری جلسه با داروسازان منطقه
حداقل سالیانه چهار بار
افزایش میانگین امتیاز داروخانه های زیر پوشش
به روش پیگیری مشکلات موجود
افزایش میانگین امتیاز بیمارستانهای زیر پوشش
به روش پیگیری مشکلات موجود
حضور پر رنگ در جلسات و کمیته ها (شیرخشک، ....)
 
به روز رسانی توانایی ها و مهارتهای فردی در زمینه شغلی
 
برگزاری کلاسهای آموزشی برای گروه های هدف
 
تهیه مطالب آموزشی برای گروه های هدف
 
 
 
 
 
رئوس انتظارات مدیریت دارو و مواد مخدر از رییس محترم شبکه
ردیف
موضوع
1
فراهم آوردن نیروی انسانی مورد نیاز مدیر دارو
2
فراهم آوردن امکانات اولیه مورد نیاز مدیر دارو (اتاق مناسب، لوازم اداری و ...)
3
فراهم آوردن امکانات لازم برای انجام بازدیدها (خودرو، ....)
4
برگزاری جلسات منظم با مدیریت غذا و داروی شبکه جهت آشنایی با مشکلات آن حوزه
5
تلاش برای حل مشکلات مدیریت غذا و داروی شبکه
6
پیگیری انجام شرح وظایف توسط مدیر غذا و داروی شبکه
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-11-24 8:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ