برنامه بهداشت حرفه اي

برنامه طب كار (دوشنبه وچهار شنبه از ساعت 8 تا 2 )

مدارك لازم جهت صدورمجوز بهداشتی:

1-معرفي نامه از مجمع امور صنفي

2-واريز مبلغ 000/100 ريال به حساب 23/1425 بانك ملي

3-اخذ كارت تندرستي

4-دو قطع عكس

5-انجام آزمايشات مرفين تست

6-تائيديه بهداشت محيط از مراكز بهداشتي درماني

مدارك لازم انجام معاينات بدو استخدام

1-معرفي نامه از كار فرما

2-دوقطعه عكس

3-واريز مبلغ 270000 ريال به حساب شماره 1847925190 بانك ملت شماره شناسه 2416380258

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-31 14:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ