ستاد گسترش :

1-     اجرای برنامه پزشک خانواده ( نظارت بر کلیه فعالیتهای پزشکان و ماماها در برنامه بیمه روستایی)

2-     اجرای کلیه برنامه های بهورزی شهرستان

3-     اجرای برنامه های نرم افزاری   IHNS ، HNIS  و ثبت مرگ و میر

 

 

 

ردیف

نام نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

پست الکترونیک

1

محمد اکبری

لیسانس

کارشناس ستاد گشترش

 

 

  

 

واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر

1-فعالیتهای جاری

*چک کردن نتایج آزمایش ازدواج و مشاوره ازدواج

*پیگیری و مراقبت بیماریهای غیر واگیر شامل(دیابت،فشار خون بالا،سرطانها،پیوند کلیه،تالاسمی وبیماریهای روانی)

 

2-طرحهای دردست اجرا:

*طرح غربالگری دیابت و فشار خون بالا در مناطق شهری صفاشهریک،صفاشهردو و قادر آباد

 

3-معرفی کارکنان

 

ردیف     

نام نام خانوادگی      

مدرک تحصیلی    

سمت                      

پست الکترونیک       

1

رضا صالحی

لیسانس

کارشناس بیماریهای غیر واگیر       

 

  

 

 

 

واحد مبارزه با بیماریهای واگیر

1-فعالیتهای جاری

  *کنترل و مراقبت از سلامت کلیه گروههای جامعه در برابر بیماریهای واگیر دار مانند سل،مالاریا،ایدز،هپاتیت،سالک و جزام وبررسی میکوبی ،انگلی و قارچی واگیر دار بر اساس دستور العمل ها و طرحهای کشوری

*تهیه واکسنها بر اساس دستور العمل های کشور ی وکنترل و حفظ زنجیره سرما از محل تحویل تا محل تزریق واکسن

*تدوین و اجرای برنامه های آموزشی جهت کاهش مرگ و میر بیماریها ی واگیر دار

*نظارت بر کنترل بیماریهای واگیر دار در مناطق حساس

*نوشتن و ارسال آمار ماهیانه به استان

 

2-طرحهای دردست اجرا:

*انجام مراقبتهای بهداشتی عشایرسیار تحت پوشش در غالب 4 تیم بهداشتی درمانی بر اساس طرح جامع عملیاتی تدوین شده در در نوبت به فاصله دو ماه در مناطق عشایری

*پیگیری مستمر و مراقبت بیماران تب مالتی وتامین داروهای بیماران   و هماهنگی باکمیته بیماریهای دامپزشکی که منجر به کاهش 29 درصدی این بیماری در 4ماه اول سال 85 شده است

*بیماریابی بیماریهای مطرح شهرستان همراه با اقدامات مراقبتی و تامین داروهای بیماران

 

3-معرفی کارکنان

 

 

ردیف    

نام نام

خانوادگی              

مدرک تحصیلی                 

سمت                         

پست الکترونیک                           

1

احدناصری

لیسانس

کارشناس بیماریهای واگیر

 

 

 

 

 

 

واحد بهداشت محیط و حرفه ای

 

1-فعالیتهای جاری

*  بازدید و کنترل مراکز تهیه و توزیع وفروش مواد غذایی واماکن عمومی واجرای ائین نامه ماده سیزده آن

*کنترل کیفی آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش از طریق کلر سنجی وآزمونهای میکروبی وشیمیایی و ید سنجی از نمکهای مصرفی

*بازدید و نظارت بر کارخانه های مواد غذایی و نمونه برداری از محصولات تولیدی

*برگزاری جلسات آموزشی جهت مردم و اصناف

*بازدید از مساجد و مدارس و تشکیل پرونده

*پیگیری جلسات کمیته اتلاف سگهای ولگردوشورای تعزیرات آرد و نان

*پیگیری جمع آوری و دفع زباله های شهر ی و آموزش و پیگیری دفع بهداشتی فاضلاب

*آموزش و پیگیری دفع فضولات حیوانی در مراکز روستایی وکنترل آفات و مبارزه باناقلین

*برگزاری طرح ضربت بازدیداز مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی در ایم نوروز و ماه مبارک رمضان

*صدور کارت سلامت برای جهت کارکنان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

*کنترل پرتوها در مراکز رادیولوزی ودندانپزشکی و مراکز پرتو ساز

*نظارت بر کارخانه جات وکارگاهها و معادن وشرکت ها از نظر بهداشت کار و انجام معاینات قبل از استخدام و دوره ای کارخانجات

*نظارت و بکار گیری نیروی بهداشت حرفه ای در کارخانجات و تشکیل کمیته بهداشت و حفاظت فنی درکارخانه جات و معدن

 *بررسی وضعیت ارکونومی کارگران کارخانه جات و معادن و بررسی کار برد سموم و مواد شیمیایی در کارخانه جات و صنایع

*بهسازی توالت های روستایی

 

 

 

 

 

 

 

ردیف     

نام نام خانوادگی              

مدرک تحصیلی                

سمت                                                           

پست الکترونیک                           

1

محمد رضا میرشکاری

لیسانس

کارشناس بهداشت محیط

 

3

عطرت دهقانی

لیسانس

کارشناس بهداشت محیط

 

4

سمیرا رنجبر

لیسانس

کارشناس بهداشت حرفه ای

 

 

 

 

 

 

   

واحد بهداشت مدارس

  1- فعالیتهای جاری

*معاینات غربالگری دانش آموزان

*آموزش دانش آموزان و مربیان

*طرح تکمیل شناسنامه سلامت دانش آموزان

 

 

2- طرحهای دردست اجرا

*طرح پزوهش اختلالات رفتاری دانش آموزان

 

3-معرفی کارکنان

 

ردیف    

نام نام خانوادگی              

مدرک تحصیلی                   

سمت                         

پست الکترونیک                           

 

سید حمید میرهاشمی

کاردان

بهداشت مدارس

 

 

واحد بهداشت دهان و دندان

1- فعالیتهای جاری

*نظارت بر مدارس در طرح سدیم فلوراید

*معاینات دانش آموزان مقطع اول ودوم ابتدایی وترمیم دندان 16 آنها

*انجام کارهای اداری واحد بهداشت دهان ودندان و نوشتن آمار و ارسال آن به استان

 

2- طرحهای دردست اجرا

*پایین آوردن درصد  pmf  

 

 

3-معرفی کارکنان

 

ردیف    

نام نام خانوادگی              

مدرک تحصیلی                  

سمت                         

پست الکترونیک                           

1

زهرا جلالی

فوق دیپلم

  بهداشت دهان ودندان

 

 

واحد بهداشت خانواده

  1-فعالیتهای جاری

*انجام وپیگیری طرحهای برنامه مادران

* انجام وپیگیری طرحهای برنامه تنظیم خانواده

* انجام وپیگیری طرحهای برنامه کودکان

* انجام وپیگیری طرحهای برنامه سالمندان

* انجام وپیگیری طرحهای برنامه زنان

* انجام وپیگیری طرحهای برنامه نوزادان

 

2-معرفی کارکنان

 

ردیف    

نام نام خانوادگی              

مدرک تحصیلی              

سمت                         

پست الکترونیک                           

1

فرح خسروانی فرد

لیسانس

کارشناس مسئول بهداشت خانواده

 

3

مریماحمدپور

لیسانس

کارشناس پرستاری مامایی

 

 

واحد جلب مشارکتهای مردمی

  1-فعالیتهای جاری

*جذب داوطلبان سلامت

*برگزاری کارگاه جهت رابطان،مربیان و تربیت رابط مربی

*جذب داوطلبان متخصص درادارات

*تشکیل کمیته بهداشتی رابطین

 *جمع بندی و ارسال آمار ،فعالیتهاو گزارش عملکردسه ماهه

 

2-فعالیتهای در دست اجرا

*جذب رابط عشایر

*تهیه نقشه عشایر شهرستان

*مکاتبه با مراکز بهداشتی درمانی در خصوص جذب رابط

*مکاتبه با حوزه علمیه خواهران در خصوص جذب داوطلب متخصص

  

واحد آمار

  1-فعالیتهای جاری

*ارسال فرمهای آماری مختلف واحدها به مراکز و خانه های بهداشت

*تحویل آمار از رابطان آماری مراکز،چک کردن آمار وتحویل آن به واحدها

*نوشتن پس خوراندهای آماری واحد های مختلف

*ترسیم نمودار شاخصهای واحدها

*جمع آوری و محاسبه شاخصها از سطح واحدها،مراکزوخانه های بهداشتو ارسال آن به استان

*برنامه ریزی و انجام آمارگیری پایان سال در مناطق شهری و روستایی

*همکاری در اجرای طرحهای استانی ابلاغ شده به واحدها 

 

2-فعالیتهای در دست اجرا:

 

*اجرای طرح آمار گیری مناطق روستایی

3-معرفی کارکنان

 

 

ردیف    

نام نام خانوادگی              

مدرک تحصیلی                   

سمت                         

پست الکترونیک                           

1

راضیه شکوهی

فوق دیپلم

کاردان مدارک پزشکی

 

 برنامه های جاری واحد جلب مشارکتهای مردمی شامل موارد ذیل می باشد :

·         آموزش و توانمند کردن مربیان  داوطلب سلامت مراکز و خانه های بهداشت  بر اساس شیوه های نوین مشارکتی

·         آموزش و توانمند کردن داوطلبان سلامت شهری  ،روستایی، عشایر، افاغنه

·         آموزش و توانمند کردن داوطلبین متخصص ادارات شهرستان  به صورت جلسات آموزشی ماهانه

·         آموزش و توانمند کردن داوطلبین متخصص مهد کودکهای شهری

·         جذب داوطلب متخصص از ادارات

·         جذب داوطلب  سلامت محلات

·         تشکیل شورای سلامت در ادارات 

 واحد آموزش بهداشت

 

برنامه های در حال حاضر آموزش سلامت  

 

نیازسنجی سلامت جامعه

 

ارزشیابی جلسات آموزشی گروه های کوچک بهورز و کاردان بهداشتی (آموزش مبتنی بر شواهد)

 

بهبود استاندارد جلسات آموزشی کارشناسان

 

اجرای تفاهم نامه با حوزه های علمیه

 

جذب بسیجیان به عنوان سفیر سلامت خانواده ی خود

 

توسعه‌ی رسانه های آموزشی و تجهیز منابع آموزشی

 

نهادینه سازی خود مراقبتی

(فردی-اجتماعی-سازمانی و گروه های خودیار)

 
 

توسعه آموزش سلامت در مدارس

 

توسعه ی آموزش به بیمار

 

 

2-معرفی کارکنان

 

ردیف    

نام نام خانوادگی              

مدرک تحصیلی                   

سمت                         

شماره تماس 

1

مریم حسینی

لیسانس

کارشناس آموزش بهداشت

 211

 

آزمایشگاه مرکز بهداشت:

 

1-فعالیتهای جاری

 *نظارت بر آزمایشگاههای تشخیص طبی شهرستان و راه اندازی آزمایشگاههای جدید

*مسئولیت انجام آزمایشات بهداشتی اعم از (تالاسمی،مواد مخدر،بدو استخدام،سل،مالاریا،التور)

*نظارت براجرای دقیق تعرفه ها در کلیه واحد ها

*انجام طرح غربالگری نوزادان

*تشکیل جلسات باز آموزی برای پرسنل آزمایشگاهها جهت افزایش آگاهی

*انتقال کمبودها موادو تجهیزات آزمایشگاهی واحدهای تابعه به اداره امور آزمایشگاههای استان

*هماهنگی و همکاری در امر تجهیز و اجرای طرح مبارزه باتالاسمی

*نعکاس عملکرد ماهانه و همچنین آمار ماهانه به امور آزمایشگاههای حوزه معونت بهداشتی

* بازدید مستمر از آزمایشگاههای مراکز تابعه وارسال گزارشات به امور آزمایشگاهها

 

2-فعالیتهای در دست اجرا:

*افزایش بازدید از آزمایشگاههای تحت پوشش

*تجهیز آزمایشگاه بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)

*اختصاص فضای جداگانه جهت آزمایشگاه سل مرکز بهداشت درصورت تخصیص اعتبار

* کابینت بندی جدید آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی قادر آبادو تجهیز آن به دستگاه سل کانتر 

 

3-معرفی کارکنان

 

 

ردیف    

نام نامخانوادگی              

مدرک تحصیلی                   

سمت                         

شماره تماس داخلی بخش

1

محمدباقرآرایش

لیسانس  

مسئول آزمایشگاه

 

2

ابوالفضل آریان مهر

فوق دیپلم

کاردان آزمایشگاه

 

3

سهیلا موسوی پور

دیپلم

منشی

 

4

رقیه رنجبر

لیسانس

کارشناس آزمایشگاه

 

5

فریده باباخانیلیسانسکارشناس آزمایشگاه   205

6

 

    

7

 

    

8

     

9

اکبر

اكبري باصري

كارداني

 

 

کارپردازی

1-فعالیتهای جاری

* خرید اجناس مصرفی و غیر مصرفی

 

2-معرفی کارکنان

 

ردیف    

نام نام خانوادگی              

مدرک تحصیلی                                

سمت                         

 شماره تماس  

2

موسی کریمی

لیسانس

کارپرداز

 220

 

کارگزینی

1-فعالیتهای جاری

  *صدور احکام پرسنلی

*حضور وغیاب پرسنل و ثبت مرخصی ها و مانده گیری مرخصی ها درپایان سال

*اجرای کامل مراحل ارتقاشغلی پرستاران و پرسنل و صدوراحکام مربوطه

*بررسی و تعیین نیروهای موجود و درخواست جذب نیروهای مورد نیازاز دانشگاه و بررسی چارت تشکیلاتی

*جذب و ترخیص نیروهای طرحی،ضریب کاوشرکتی

*اجرای دستور العمل های مربوط به طرح تکریم

*بررسی سوابق پرسنل وتعیین تاریخ دقیق باز نشستگی وپیگیری مراحل باز نشستگی

*تمدید قرار داد مستخدمین پیمانی بر اساس ضوابط خاص

*تشکیل جلسات وتهیه صورت جلسه کمیته های اجرایی وصدور احکام گروههای(سنوات ،تشویقی،ارزشیابی وتشویقی بسیج)

*تعیین اضافه کاری وماموریت پرسنل

*نظارت برامور دبیرخانه وبایگانی

 

2-طرحهای در دست اجرا

*اجرای برنامه های مربوط به آموزش کارکنان وپیگیری امور مربوطه با توجه به تفویض اختیارات رابط آموزش

*پیگیری و اجرای برنامه های مربوط به نظام آراستگی

*پیگیری و منظم نمودن مراحل طرح تکریم ارباب رجوع

*پیگیری مراحل جذب و استخدام نیروهای شرکتی

3-معرفی کارکنان:

 

 

ردیف    

نام نام خانوادگی              

مدرک تحصیلی                   

سمت                         

پست الکترونیک                           

1

علی میرشکاری

لیسانس

کارگزین

 

2

سید حصیب میرهاشمی

دیپلم

دبیرخانه

 

3

راضیه شکوهی

فوق دیپلم

بایگانی

 

4

فاطمه ساریخانی

دیپلم

امور دفتری

 

 

 

امور مالی و حسابداری

1-فعالیتهای جاری

  *پرداخت حقوق و دستمزد

*پرداخت سند هزینه

*تهیه و ارسال صورت حساب بیمه

*صورت برداری اموال

 

2-معرفی کارکنان

 

ردیف    

نام نام خانوادگی              

مدرک تحصیلی                   

سمت                         

پست الکترونیک                           

1

اکبر تقی پور

لیسانس

حسابدار

 

2

حسین سلیمانی

فوق دیپلم

امین اموال وامورداروی

 

3

حسین کریمی

لیسانس

حسابدار

 

4

فاطمه ساریخانی

  دیپلم

بیمه و درآمد

 

 

انبـــــــار

1-فعالیتهای جاری

*تحویل جنس به واحدها

*صدور رسید انبار و حواله انبار

 

2-معرفی کارکنان

 

 

ردیف    

نام نام خانوادگی              

مدرک تحصیلی                 

سمت                         

پست الکترونیک                           

2

علی علیمیرزای

دیپلم

  انباردار

 

 

کامپیوتر

نظارت بر روند خريد تجهيزات رايانه اي

   كنترل فني تجهيزات خريداري شده از نظر تطبيق با فاكتور هاي تاييد شده

فرآيند تعميرات

 

پيگيري و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات نرم افزاري و بهبود سيستم 

 

همكاري در تهيه RFP (تهيه ، تنظيم و مستند سازي نيازمند ها انتظارات واحد از نرم افزار مورد تقاضا)

 

آشنايي فني با نرم افزار ها و سخت افزارهاي مربوطه ( مانند حضور وغياب و دستگاه تايمكس ... )

 

نظارت و پيگيري روند تهيه فايل پشتيبان ( Backup data ) از نرم افزار ها بصورت دوره اي و آرشيو آنها

 

 

آشنايي با استاندارد هاي تهيه وب سايت ( از طريق بازديد از سايتهاي متفاوت )

 

آگاهي كامل از تنظيمات نرم افزار اتوماسيون اداري

اطلاع رساني از وضعيت سيستم اتومسيون اداري و كاربران ( فعال - تغيير سمت و ....)  در آن مركز

 

 

معرفی کارمندان

رسیدگی وپیگیری شکایات 

 

ردیف    

نام نام خانوادگی              

مدرک تحصیلی                   

سمت                         

پست الکترونیک                           

1

حبیب طیبی

لیسانس

رابط رسیدگی به شکایات

 


  

کارشناس تغذیه

ردیف    

نام نام خانوادگی              

مدرک تحصیلی                   

سمت                         

پست الکترونیک                           

1

جواد طیبی

لیسانس

کارشناس تغذیه

 

 

بهداشت روان و جلب مشارکتهای مردمی

ردیف    

نام نام خانوادگی              

مدرک تحصیلی                   

سمت                         

پست الکترونیک                           

1

صغری خسروانیان

لیسانس

کارشناس بهداشت روان

 

 

 کارپرداز عمرانی

 

ردیف    

نام نام خانوادگی              

مدرک تحصیلی                   

سمت                         

پست الکترونیک                           

1

محمدشفیع میرشکاری

کارپردازعمرانی

دیپلم

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-5 14:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ