اسامی کارمندان مرکزبهداشتی درمانی قادر آباد

ردیف

نام و نام خانوادگی                 

مدرک تحصیلی                   

سمــــــــــت                                 

پست الکترونیکی                           

1

احمد علی خسروانیان

دکترای پزشکی

مسئول مرکز

 

4

بابک شعاع حقیقی

دکترای پزشکی

پزشک مرکز

 

6

ثریا قنبری

فوق دیپلم

کاردان بهداشت خانواده

 

7

علی اسماعیلی

فوق دیپلم

کاردان بهداشت محیط

 

9

زهره آسایشیان

فوق دیپلم

کاردان بهداشت خانواده

 

10

جواد حسن پور

فوق دیپلم

تکنیسین آزمایشگاه

 

11

محمد عابدی

زیردیپلم

بهیار

 

12

رقیه سجاد پدر

دیپلم

بهیار

 

13

محمد علی ارجمند اینالو

 زیردیپلم

بهیار

 

15

غلامرضا حاتمی

دیپلم

سرایدار و نگهبان

 

17

قاسم میرزایی

دیپلم

راننده

 

18الهام اضافاتی دکتری پزشک عمومی  
19عوض شیروانی بهورز مردبهورز مرد 
20فیروزه نیازی کاردان آزمایشگاه کاردان آزمایشگاه  
21زهرا اسماعیلی تزنگی  ماما کارشناس مامایی 
22حجت رضاپورگله داری نگهبان دیپلم  
23سید محمد حسامی سیمکانی سرایدار ، تمیزکاردیپلم ادبیات  
24قاسم میرزایی رانندهدیپلم  
25سمیرا سلیمانی بهیار دیپلم بهیاری  
26سیده مریم زاهد زاهدانی دندانپزشک دکتری 

مراکز تحت پوشش 

ردیف

نام مرکز           

 

 

 

نام خانه های بهداشت /پایگاههای بهداشتی                       

  تلفن                        

     آدرس پستی                                   

فاصله تا مرکز شهرستان                 

جمعیت               

تعداد روستاهای قمر
1قادرابادشهریپایگاه بهداشتی قادر آباد07523652234شهرک شهید مطهری-خیابان اصلی55کیلو متر11821یک

تلفن ،نمابروآدرس پستی 

ردیفنام مرکز بهداشت              آدرس پستی                            تلفن                     نمابر                       
1قادر آبادشهرک شهید مطهری-خیابان اصلی07523652234ــــــــــ

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-6-17 11:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ