اسامی کارمندان مرکز بهداشتی درمانی صفاشهر 2

ردیف   نام ونام خانوادگی                                  مدرک تحصیلی                 سمت                                        پست الکترونیک                    
1الهام قشقایی سعدی پزشک عمومی مسئول مرکز 
2فاطمه بافری فوق دیپلمکاردان بهداشتی 
3محبوبه حسنلیفوق دیپلمکاردان بهداشت خانواده 
4فاطمه کریمیدیپلمبهورز 
5مهتاب قاسم زادهدیپلمبهورز 
6اسد قلی ساریخانیزیردیپلمبهورز 
7مریم حسینی خرمی کارشناس بهداشت خانواده کارشناس بهداشت خانواده  
8پروانه طیبیزیردیپلمبهورز 
9مدینه بهزادیدیپلمبهورز 
10صغری گرامی فوق دیپلمکاردان بهداشت خانواده  
11ملیحه نعمت الهیزیردیپلمبهورز 
12معصومه بهادریدیپلمبهورز 
13محترم مسعودیزیردیپلمبهورز 
14مینا جعفریدیپلمبهورز 
15محمد صادق خسروانیدیپلمبهورز 
16معصومه مکی آبادیزیردیپلمبهیار  
17اصغر ناصریزیردیپلمسرایدار و نگهبان 
18احمد کریمیدیپلمراننده 
19احمد کریمی کاردان بهداشتی کاردان مبارزه با بیماریها  
20حسن جعفری دیپلم راننده  
21سعید رضایی دکتریدندانپزشک  
22زهره ساریخانی دیپلم ادبیاتدستیار دندانپزشک  

 

نام مراکز تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی

ردیفنام مرکز               نوع مرکز             نام خانه های بهداشت /پایگاههای بهداشت تحت پوشش                                   تلفن                    نشانی پستی                                     فاصله تا مرکز شهرستان            جمعیت      تعداد روستاهای                  قمر
1صفاشهر دوشهریپایگاه ضمیمه یک07523554612صفاشهر دو-خیابان بهداری06515-
2""پایگاه ضمیمه دو          ـــــصفاشهردو-نرسیده به فلکه شهید اسد آبادی041081
3""قاضیان 07523592111قاضیان                  15کیلو متر445-
4""قشلاق07523632220قشلاق12کیلو متر1023-
5""مشکان07523573202مشکان15کیلو متر15431
6""دلو نظر07523612100دلو نظر23کیلو متر14102
7""قصریعقوب07523592053قصریعقوب7کیلو متر367-

 

تلفن،نمابرو آدرس پستی

ردیفنام مرکز بهداشت                      آدرس پستی                                                                         تلفن                            نمابر           
1صفاشهر دوخیابان درمانگاه07523554612-

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-6-17 12:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ